.htaccess .ssh/config .vimrc a2dismod a2enmod Apache2 Apache Commons Codec Apache Commons HttpClient apache poi ArgoUML array checksum cmd command.com cookie cron crontab data datagrid DateTimeFormat Debian DigestUtils error_reporting escape find FireFox font FOP Apache g+1 Git Google GWT GWT Maven Plugin gzip HashMap HashSet HashTable html Jackcess Java java.beans JDialog jquery katalog kernel.shmmax keyword.url kursor li Linuks logger logging logging.properties loop maven Maven War plugin mb_strtolower md5hex mdb mimeinfo.cache mouse msaccess MySQL mysqldump NetBeans OpenSSH parametr parse pdf pdftk pg_dump php php_flag plik hosts post PostgreSQL proxy quota rmdir rsync Samba SimpleDateFormat skype SLF4J smbpasswd Spam Spam Free WordPress span split sql ssh sshd_config STDERR STDOUT string StringEscapeUtils swing sysctl Tomcat Tomcat6 twitter ul UML update-rc.d url useradd vi vim wagon-maven-plugin wagon-ssh war Windows Wordpress xls xml zebra zpl

 

SwingUtilities.getWindowAncestor(this).dispose();

gprzezdz Wrzesień 14, 2016 (0)

Podgląd wydruku format zpl, Zebra

http://labelary.com/viewer.html

gprzezdz Wrzesień 13, 2016 (0)

Instalowanie poprzez wygenerowanie pakietu ze źródeł pobranych ze strony javy.

Pobieramy źródła dla naszego komputera Debian (uname -a)

Java Home

Instalujemy pakiet

Mając już źródła i pakiet generujemy paczkę dla Debiana z pobranych źródeł.

Instalujemy paczkę

Potem już korzystając z   update-alternatives –config java sprawdzamy ustawiamy javę

Jak również listujemy katalog z linkami

ll /etc/alternatives/java*

Katalog default-java w katalogu /usr/lib/jvm

 

gprzezdz Sierpień 2, 2016 (0)

Przykład ustawienia fontu dla aplikacji java w swingu

Listowanie fontów z systemu.

Czytaj dalej …Ustawienie/listowanie fontów dla jawy swing

gprzezdz Marzec 3, 2016 (0)

 

gprzezdz Sierpień 26, 2015 (0)

 

gprzezdz Październik 29, 2014 (0)

 

gprzezdz Wrzesień 29, 2014 (0)

Plugin do prostej obsługi cookies

gprzezdz Sierpień 31, 2014 (0)

Tutorial
Repliakcja tutorial
A między rsyncem można wstawić backup wtedy nie ma konieczności wyłączania postgresa na masterze

 

gprzezdz Lipiec 17, 2014 (0)