.htaccess .ssh/config .vimrc a2dismod a2enmod Apache2 Apache Commons Codec Apache Commons HttpClient apache poi ArgoUML array Background barcode checksum cmd color command.com cookie cron crontab cursor data datagrid DateTimeFormat Debian DigestUtils error_reporting escape find FireFox font FOP Apache g+1 Git Google GWT GWT Maven Plugin gzip HashMap HashSet HashTable html Jackcess Java java.beans jbutton JDialog JFileChooser jquery katalog kernel.shmmax keyword.url kod kreskowy li Linuks logger logging logging.properties loop maven Maven War plugin mb_strtolower md5hex mdb mimeinfo.cache mouse msaccess MySQL mysqldump NetBeans OpenSSH parametr parse pdf pdftk pg_dump php php_flag plik hosts post PostgreSQL proxy quota rmdir rsync Samba SimpleDateFormat skype SLF4J smbpasswd Spam Spam Free WordPress span split sql ssh sshd_config STDERR STDOUT string StringEscapeUtils swing sysctl Tomcat Tomcat6 twitter ul UML update-rc.d url useradd vi vim wagon-maven-plugin wagon-ssh war Windows Wordpress xls xml zebra zpl zxing

Taki prosty myk

 

gprzezdz Styczeń 18, 2017 Możliwość komentowania Domyślny kolor dla componentu (button) w javie została wyłączona

Wykorzystanie biblioteki zxing

 

I najlepiej wybrać z całego pliku określone miejsce gdyż cały plik może być za duży i dostaniemy błędy.

barCodeBufferedImage.getSubimage(0, 0, 800, 600);

 

 

 

gprzezdz Grudzień 5, 2016 Możliwość komentowania Odczytanie kodu kreskowego z obrazka została wyłączona

Otworzenie pliku z filtrem

 

gprzezdz Listopad 29, 2016 Możliwość komentowania Otwarcie pliku JFileChooser została wyłączona

 

SwingUtilities.getWindowAncestor(this).dispose();

gprzezdz Wrzesień 14, 2016 Możliwość komentowania Zamknięcie jDialog z panelu została wyłączona

Podgląd wydruku format zpl, Zebra

http://labelary.com/viewer.html

gprzezdz Wrzesień 13, 2016 Możliwość komentowania Online ZPL Viewer została wyłączona

Instalowanie poprzez wygenerowanie pakietu ze źródeł pobranych ze strony javy.

Pobieramy źródła dla naszego komputera Debian (uname -a)

Java Home

Instalujemy pakiet

Mając już źródła i pakiet generujemy paczkę dla Debiana z pobranych źródeł.

Instalujemy paczkę

Potem już korzystając z   update-alternatives –config java sprawdzamy ustawiamy javę

Jak również listujemy katalog z linkami

ll /etc/alternatives/java*

Katalog default-java w katalogu /usr/lib/jvm

 

gprzezdz Sierpień 2, 2016 Możliwość komentowania Instalowanie Javy Oracla pod Debianem została wyłączona

Przykład ustawienia fontu dla aplikacji java w swingu

Listowanie fontów z systemu.

Czytaj dalej …Ustawienie/listowanie fontów dla jawy swing

gprzezdz Marzec 3, 2016 Możliwość komentowania Ustawienie/listowanie fontów dla jawy swing została wyłączona

 

gprzezdz Sierpień 26, 2015 Możliwość komentowania SimpleDateFormat została wyłączona

Biblioteka do czytania pliku MSAccess’a

http://jackcess.sourceforge.net/

gprzezdz Czerwiec 5, 2015 Możliwość komentowania Otwieranie pliku mdb (MSAccess) w javie została wyłączona

 

gprzezdz Październik 29, 2014 Możliwość komentowania Ustawienie wyglądu kursora na stronie, gwt aplikacja została wyłączona