.htaccess .ssh/config .vimrc a2dismod a2enmod Alert apache Apache2 Apache Commons Codec Apache Commons HttpClient apache poi ArgoUML array Background barcode Boolean branch CellFactory Certbot CheckBox checksum cherry-pick cmd color ComboBox command.com cookie cron crontab css cursor data datagrid Date DatePicker DateTimeFormat DateTimeFormatter Debian Dialog DigestUtils drukowanie du error_reporting escape file FileChooser find FireFox font FOP Apache Format g+1 Git GitLab Google GWT GWT Maven Plugin gzip HashMap HashSet HashTable html import Jackcess Java java.beans JavaFx jbutton JDialog JFileChooser jquery katalog kernel.shmmax keyword.url kod kreskowy Let's Encrypt li Linuks linux LocalDate LocalDateTime logger logging logging.properties loop ls Maven Maven War plugin mb_strtolower md5hex mdb merge mimeinfo.cache mouse msaccess MySQL mysqldump NetBeans OpenSSH parametr parse pdf pdftk pg_dump php php_flag plik hosts post PostgreSQL proxy quota resources revert rmdir RowFactory rsync runner Samba Scenic View shell SimpleDateFormat skype SLF4J smbpasswd Spam Spam Free WordPress span Spinner SpinnerValueFactory split sql ssh sshd_config ssl STDERR STDOUT string StringEscapeUtils swing sysctl TableColumn TableView test TestFX TextField Tomcat Tomcat6 TreeCell TreeTableView twitter ul UML unit test update-rc.d url useradd vi vim wagon-maven-plugin wagon-ssh war Windows Wordpress xls xml zebra zpl zxing

Apache2

Instalacja certyfikatu ssl’a na apache’u  

Czytaj dalej...

gprzezdz Luty 24, 2018 Możliwość komentowania Certyfikat Let’s Encrypt i certbot została wyłączona

Instalacja modułu w apachu2. Można edytować odpowiednie pliki, strukturę katalogów lub też używać odpowiednich poleceń   Dla Debiana polecenie wylistuje już włączone moduły.

  Lista dostępnych modułów

  Włączenie modułu

 

Czytaj dalej...

gprzezdz Styczeń 2, 2014 Możliwość komentowania Apache2 włączenie modułu została wyłączona

Chcemy aby pod jednym adresem www była udostępniona strona www (http://www.moja-strona.pl) hostowana na Apachu jak i pod adresem http://www.moja-strona.pl/webapp była dostępna aplikacja webowa np servlet hostowany na Tomcacie dostępna pod portem (8080).

Czytaj dalej...

gprzezdz Grudzień 30, 2013 Możliwość komentowania Serwer Apache jako proxy np dla aplikacji hostowanej na tomcat’cie została wyłączona