.htaccess .ssh/config .vimrc a2dismod a2enmod Alert apache Apache2 Apache Commons Codec Apache Commons HttpClient apache poi ArgoUML array Background barcode Boolean branch CellFactory Certbot CheckBox checksum cherry-pick cmd color ComboBox command.com cookie cron crontab css cursor data datagrid Date DatePicker DateTimeFormat DateTimeFormatter Debian Dialog DigestUtils drukowanie du error_reporting escape file FileChooser find FireFox font FOP Apache Format g+1 Git GitLab Google GWT GWT Maven Plugin gzip HashMap HashSet HashTable html import Jackcess Java java.beans JavaFx jbutton JDialog JFileChooser jquery katalog kernel.shmmax keyword.url kod kreskowy Let's Encrypt li Linuks linux LocalDate LocalDateTime logger logging logging.properties loop ls Maven Maven War plugin mb_strtolower md5hex mdb merge mimeinfo.cache mouse msaccess MySQL mysqldump NetBeans OpenSSH parametr parse pdf pdftk pg_dump php php_flag plik hosts post PostgreSQL proxy quota resources revert rmdir RowFactory rsync runner Samba Scenic View shell SimpleDateFormat skype SLF4J smbpasswd Spam Spam Free WordPress span Spinner SpinnerValueFactory split sql ssh sshd_config ssl STDERR STDOUT string StringEscapeUtils swing sysctl TableColumn TableView test TestFX TextField Tomcat Tomcat6 TreeCell TreeTableView twitter ul UML unit test update-rc.d url useradd vi vim wagon-maven-plugin wagon-ssh war Windows Wordpress xls xml zebra zpl zxing

OpenSSH

Jak z konta poleceniem ssh serwer logować się na serwer bez konieczności podawania użytkownika, portu, ścieżki do klucza, długiej nazwy serwera. Czyli aby zamiast polecenia

wpisać tylko

Jak wygenerować klucz i gdzie wgrać go na serwer to można przeczytać pod linkiem (1) Ustawienia zapisujemy w w pliku vi ~/.ssh/config i to wygląda tak […]

Czytaj dalej...

gprzezdz Grudzień 31, 2013 Możliwość komentowania Automatyzacja logowania klientem ssh na serwer z wykorzystaniem klucza została wyłączona

Generowanie klucza ssh

Zostaniemy poproszeni o podanie hasła do klucza i jeżeli je podamy to będziemy przy logowaniu za pomocą klucza pytani a te hasło szyfrujące. Wygenerowane zostaną dwa pliku klucz_logowania i klucz_logowania.pub Na serwerze plik z kluczem publicznym klucz_logowania.pub dodajemy do pliku ~/.ssh/authorized_keys 

  Na komputer z którego się logujemy przenosimy plik […]

Czytaj dalej...

gprzezdz Grudzień 31, 2013 Możliwość komentowania OpenSSH generowanie i logowanie z klucza została wyłączona