.htaccess .ssh/config .vimrc a2dismod a2enmod Alert apache Apache2 Apache Commons Codec Apache Commons HttpClient apache poi ArgoUML array Background barcode Boolean branch CellFactory Certbot CheckBox checksum cherry-pick cmd color ComboBox command.com cookie cron crontab css cursor data datagrid Date DatePicker DateTimeFormat DateTimeFormatter Debian Dialog DigestUtils Dropdown drukowanie du error_reporting escape file FileChooser find FireFox font FOP Apache Format g+1 Git GitLab Google GWT GWT Maven Plugin gzip HashMap HashSet HashTable html import Jackcess Java java.beans JavaFx jbutton JDialog JFileChooser jquery katalog kernel.shmmax keyword.url KMail kod kreskowy Let's Encrypt li Linuks linux LocalDate LocalDateTime logger logging logging.properties loop ls Maven Maven War plugin mb_strtolower md5hex mdb Menu merge mimeinfo.cache Mobile mouse msaccess MySQL mysqldump NetBeans OpenSSH parametr parse pdf pdftk pg_dump php php_flag plik hosts post PostgreSQL proxy quota resources revert rmdir RowFactory rsync runner Samba Scenic View shell SimpleDateFormat skype SLF4J smbpasswd Spam Spam Free WordPress span Spinner SpinnerValueFactory split sql ssh sshd_config ssl STDERR STDOUT string StringEscapeUtils swing sysctl TableColumn TableView test TestFX TextField TextInput TextInputDialog Tomcat Tomcat6 TreeCell TreeTableView twitter ul UML unit test update-rc.d url user useradd vi vim wagon-maven-plugin wagon-ssh war wiki Windows Wordpress xls xml zebra zpl zxing

php

Blokowanie wyświetlania błędów na stronie www wykonanej w języku php z wykorzystaniem funkcji error_reporting i ustawienia flagi php_flag display_errors ON w pliku .htaccess Możemy zapisać w pliku .htaccess flagi php_flag display_errors ON lub OFF Jeżeli ustawimy zmienną na OFF to wtedy działanie funkcji error_reporting w kodzie php zostanie wyłączone, bez znaczenie będzie jej użycie. Czyli […]

Czytaj dalej...

gprzezdz grudzień 30, 2013 Możliwość komentowania Komunikaty błędów na stronie w PHP została wyłączona

Używamy funkcji mb_strtolower http://www.php.net/manual/en/function.mb-strtolower.php

Czytaj dalej...

gprzezdz grudzień 29, 2013 Możliwość komentowania Konwersja dużych liter do małych w PHP mb_strtolower została wyłączona