.htaccess .ssh/config .vimrc a2dismod a2enmod Alert apache Apache2 Apache Commons Codec Apache Commons HttpClient apache poi ArgoUML array Background barcode BCrypt Boolean branch CellFactory Certbot CheckBox checksum cherry-pick cmd color ComboBox command.com cookie cron crontab css cursor data datagrid Date DatePicker DateTimeFormat DateTimeFormatter Debian Dialog DigestUtils Docker Dropdown drukowanie du error_reporting escape file FileChooser find FireFox font FOP Apache Format g+1 Generator Git GitLab Google GWT GWT Maven Plugin gzip HashMap HashSet HashTable html import Jackcess Java java.beans JavaFx jbutton JDialog JFileChooser jquery katalog kernel.shmmax keyword.url Klucze KMail kod kreskowy Let's Encrypt li Linuks linux LocalDate LocalDateTime logger logging logging.properties loop ls Maven Maven War plugin mb_strtolower md5hex mdb Menu merge mimeinfo.cache Mobile mouse msaccess MySQL mysqldump NetBeans OpenSSH parametr parse pdf pdftk pg_dump php php_flag plik hosts post PostgreSQL proxy quota resources revert rmdir RowFactory rsync runner Samba Scenic View shell SimpleDateFormat skype SLF4J smbpasswd Spam Spam Free WordPress span Spinner SpinnerValueFactory split sql ssh sshd_config ssl STDERR STDOUT string StringEscapeUtils swing sysctl TableColumn TableView test TestFX TextField TextInput TextInputDialog Tomcat Tomcat6 TreeCell TreeTableView twitter ul umask UML unit test update-rc.d url user useradd vi vim vscode wagon-maven-plugin wagon-ssh war wiki Windows Wordpress xls xml zebra zpl zxing

Apache Commons HttpClient

Skorzystamy z pomocy bibliotek Apache Commons HttpClient  Importujemy

  I testowy kod źródłowy

Czyli zrealizowaliśmy coś co gdyby to był formularz www to mielibyśmy pole login, hasło, file (plik) i operację submit metodą post. Przy tworzeniu StringPart dodajemy kodowanie aby poprawnie przesłać zawartość Stringu, tutaj „UTF-8”      

Czytaj dalej...

gprzezdz 17 stycznia, 2014 Możliwość komentowania Java, wysłanie POSTem formularza z plikiem na serwer www została wyłączona