.htaccess .ssh/config .vimrc a2dismod a2enmod Alert apache Apache2 Apache Commons Codec Apache Commons HttpClient apache poi ArgoUML array Background barcode BCrypt BigDecimal Boolean branch CellFactory Certbot CheckBox checksum cherry-pick cmd code runner color ComboBox command.com cookie cron crontab css cursor data datagrid Date DatePicker DateTimeFormat DateTimeFormatter Debian Dialog DigestUtils Docker Dropdown drukowanie du error_reporting escape file FileChooser find FireFox font FOP Apache Format formatowanie g+1 Generator Git GitLab Google GWT GWT Maven Plugin gzip HashMap HashSet HashTable html import Jackcess Java java.beans JavaFx jbutton JDialog JFileChooser jquery katalog kernel.shmmax keyword.url Klucze KMail kod kreskowy Let's Encrypt li Linuks linux LocalDate LocalDateTime logger logging logging.properties loop ls Maven Maven War plugin mb_strtolower md5hex mdb Menu merge mimeinfo.cache Mobile mouse msaccess MySQL mysqldump NetBeans OpenSSH parametr parse pdf pdftk pg_dump php php_flag plik hosts post PostgreSQL proxy psql quota React Replikacja resources revert rmdir RowFactory rsync runner Samba Scenic View shell SimpleDateFormat skype SLF4J smbpasswd Spam Spam Free WordPress span Spinner SpinnerValueFactory split sql ssh sshd_config ssl STDERR STDOUT string StringEscapeUtils swing sysctl TableColumn TableView Tailwind template test TestFX TextField TextInput TextInputDialog Tomcat Tomcat6 TreeCell TreeTableView twitter TypeScript ul umask UML unit test update-rc.d url user useradd vi vim Vite vscode wagon-maven-plugin wagon-ssh war WebdriverIO wiki Windows Wordpress xls xml zebra zpl zxing

Debian

https://docs.docker.com/engine/install/debian/ Dodajemy user do grupy aby mógł korzystać z dockera


gprzezdz 23 listopada, 2023 Możliwość komentowania Docker debian instalacja została wyłączona

Instalowanie poprzez wygenerowanie pakietu ze źródeł pobranych ze strony javy.


gprzezdz 2 sierpnia, 2016 Możliwość komentowania Instalowanie Javy Oracla pod Debianem została wyłączona

Dodanie skryptu:

  Usunięcie


gprzezdz 2 stycznia, 2014 Możliwość komentowania Kontrola uruchamiania skryptów przy starcie Debiana update-rc.d została wyłączona

Poleceniem zmieniamy tymczasowo aby sprawdzić czy ustawiliśmy prawidłową wartość.

Gdy już jest ona właściwa możemy zapisać ją do pliku /etc/sysctl.conf  i wczytaj ponownie cały plik

 


gprzezdz 1 stycznia, 2014 Możliwość komentowania Zmiana parametru kernel.shmmax została wyłączona

Instalujemy soft gita na Debianie

    Kolejno zakładamy konto specjalnie dla git’a

Blokujemy możliwość logowania z shella a umożliwimy logowanie z ssh

Robimy teraz dostęp dla ssh poprzez edycję pliku /etc/ssh/sshd_config dodajemy użytkownika git aby miał możliwość dostępu poprzez ssh.


gprzezdz 31 grudnia, 2013 Możliwość komentowania Git instalacja własnego serwera, dostęp poprzez SSH, system Debian została wyłączona

Źródło:


gprzezdz 31 grudnia, 2013 Możliwość komentowania Skype dla Debiana została wyłączona

Zakładamy konto w systemie, bez katalogu domowego, bez shella (możliwość logowania)

I potem konto to systemowe dodajmy jako użytkownika samby.


gprzezdz 30 grudnia, 2013 Możliwość komentowania Założenie kont dla użytkowników samby została wyłączona

Jak nie chcemy dostawać mailem informacje o uruchomieniu programu z crona, lub tez nie chcemy instalować środowiska do obsługi maili na serwerze. Wtedy możemy wpisać odpowiednie informacje do cron’a w pliku /etc/crontab w postaci np.

Wtedy będziemy mieli wyjście  STDOUT i STDERR w pliku /home/user/adm/log/skrypt.sh_date +\%F_\%H_\%M_\%S.log 2>&1 z datą i godziną.


gprzezdz 30 grudnia, 2013 Możliwość komentowania Logowanie skryptów uruchamianych z Cron’a została wyłączona

Zdarza się że przy aktualizacji softu, nastąpi w plikach systemowych zmiana domyślnego programu do wyświetlania pliku pdf. W Debianie uparcie zmienia mi na gimp’a co przy programach z shell zamiast widoku pliku pdf jest import do gimp’a To robimy tak  edytujemy plik

  i tam w linii zamieniamy lub wpisujemy

  I działać […]


gprzezdz 29 grudnia, 2013 Możliwość komentowania Ustawienie domyślnego programu do wyświetlania pdf’a została wyłączona