.htaccess .ssh/config .vimrc a2dismod a2enmod Alert apache Apache2 Apache Commons Codec Apache Commons HttpClient apache poi ArgoUML array Background barcode BCrypt Boolean branch CellFactory Certbot CheckBox checksum cherry-pick cmd color ComboBox command.com cookie cron crontab css cursor data datagrid Date DatePicker DateTimeFormat DateTimeFormatter Debian Dialog DigestUtils Docker Dropdown drukowanie du error_reporting escape file FileChooser find FireFox font FOP Apache Format g+1 Generator Git GitLab Google GWT GWT Maven Plugin gzip HashMap HashSet HashTable html import Jackcess Java java.beans JavaFx jbutton JDialog JFileChooser jquery katalog kernel.shmmax keyword.url Klucze KMail kod kreskowy Let's Encrypt li Linuks linux LocalDate LocalDateTime logger logging logging.properties loop ls Maven Maven War plugin mb_strtolower md5hex mdb Menu merge mimeinfo.cache Mobile mouse msaccess MySQL mysqldump NetBeans OpenSSH parametr parse pdf pdftk pg_dump php php_flag plik hosts post PostgreSQL proxy quota resources revert rmdir RowFactory rsync runner Samba Scenic View shell SimpleDateFormat skype SLF4J smbpasswd Spam Spam Free WordPress span Spinner SpinnerValueFactory split sql ssh sshd_config ssl STDERR STDOUT string StringEscapeUtils swing sysctl TableColumn TableView test TestFX TextField TextInput TextInputDialog Tomcat Tomcat6 TreeCell TreeTableView twitter ul umask UML unit test update-rc.d url user useradd vi vim vscode wagon-maven-plugin wagon-ssh war wiki Windows Wordpress xls xml zebra zpl zxing

PostgreSQL

Tutorial Repliakcja tutorial A między rsyncem można wstawić backup wtedy nie ma konieczności wyłączania postgresa na masterze

 

Czytaj dalej...

gprzezdz 17 lipca, 2014 Możliwość komentowania PostgreSQL replikacja została wyłączona

     

Czytaj dalej...

gprzezdz 5 maja, 2014 Możliwość komentowania Sprawdzenie czy ciąg to integer w PostgreSQLu została wyłączona

Backup bazy

a następnie już przy świeżo założonej pustej bazie danych na komputerze docelowym wykonujemy polecenie

 

Czytaj dalej...

gprzezdz 1 stycznia, 2014 Możliwość komentowania pg_dump i gzip została wyłączona

PostgreSQL 9.3 z host1 na host2

Czytaj dalej...

gprzezdz 30 grudnia, 2013 Możliwość komentowania PostgreSQL, przeniesienie bazy z jednego serwera na drugi została wyłączona