.htaccess .ssh/config .vimrc a2dismod a2enmod Alert apache Apache2 Apache Commons Codec Apache Commons HttpClient apache poi ArgoUML array Background barcode BCrypt BigDecimal Boolean branch CellFactory Certbot CheckBox checksum cherry-pick cmd code runner color ComboBox command.com cookie cron crontab css cursor data datagrid Date DatePicker DateTimeFormat DateTimeFormatter Debian Dialog DigestUtils Docker Dropdown drukowanie du error_reporting escape file FileChooser find FireFox font FOP Apache Format formatowanie g+1 Generator Git GitLab Google GWT GWT Maven Plugin gzip HashMap HashSet HashTable html import Jackcess Java java.beans JavaFx jbutton JDialog JFileChooser jquery katalog kernel.shmmax keyword.url Klucze KMail kod kreskowy Let's Encrypt li Linuks linux LocalDate LocalDateTime logger logging logging.properties loop ls Maven Maven War plugin mb_strtolower md5hex mdb Menu merge mimeinfo.cache Mobile mouse msaccess MySQL mysqldump NetBeans OpenSSH parametr parse pdf pdftk pg_dump php php_flag plik hosts post PostgreSQL proxy psql quota React Replikacja resources revert rmdir RowFactory rsync runner Samba Scenic View shell SimpleDateFormat skype SLF4J smbpasswd Spam Spam Free WordPress span Spinner SpinnerValueFactory split sql ssh sshd_config ssl STDERR STDOUT string StringEscapeUtils swing sysctl TableColumn TableView Tailwind template test TestFX TextField TextInput TextInputDialog Tomcat Tomcat6 TreeCell TreeTableView twitter TypeScript ul umask UML unit test update-rc.d url user useradd vi vim Vite vscode wagon-maven-plugin wagon-ssh war WebdriverIO wiki Windows Wordpress xls xml zebra zpl zxing

STDOUT

Jak nie chcemy dostawać mailem informacje o uruchomieniu programu z crona, lub tez nie chcemy instalować środowiska do obsługi maili na serwerze. Wtedy możemy wpisać odpowiednie informacje do cron’a w pliku /etc/crontab w postaci np.

Wtedy będziemy mieli wyjście  STDOUT i STDERR w pliku /home/user/adm/log/skrypt.sh_date +\%F_\%H_\%M_\%S.log 2>&1 z datą i godziną.


gprzezdz 30 grudnia, 2013 Możliwość komentowania Logowanie skryptów uruchamianych z Cron’a została wyłączona