.htaccess .ssh/config .vimrc a2dismod a2enmod Alert apache Apache2 Apache Commons Codec Apache Commons HttpClient apache poi ArgoUML array Background barcode Boolean branch CellFactory Certbot CheckBox checksum cherry-pick cmd color ComboBox command.com cookie cron crontab css cursor data datagrid Date DatePicker DateTimeFormat DateTimeFormatter Debian Dialog DigestUtils Dropdown drukowanie du error_reporting escape file FileChooser find FireFox font FOP Apache Format g+1 Git GitLab Google GWT GWT Maven Plugin gzip HashMap HashSet HashTable html import Jackcess Java java.beans JavaFx jbutton JDialog JFileChooser jquery katalog kernel.shmmax keyword.url KMail kod kreskowy Let's Encrypt li Linuks linux LocalDate LocalDateTime logger logging logging.properties loop ls Maven Maven War plugin mb_strtolower md5hex mdb Menu merge mimeinfo.cache Mobile mouse msaccess MySQL mysqldump NetBeans OpenSSH parametr parse pdf pdftk pg_dump php php_flag plik hosts post PostgreSQL proxy quota resources revert rmdir RowFactory rsync runner Samba Scenic View shell SimpleDateFormat skype SLF4J smbpasswd Spam Spam Free WordPress span Spinner SpinnerValueFactory split sql ssh sshd_config ssl STDERR STDOUT string StringEscapeUtils swing sysctl TableColumn TableView test TestFX TextField TextInput TextInputDialog Tomcat Tomcat6 TreeCell TreeTableView twitter ul UML unit test update-rc.d url user useradd vi vim wagon-maven-plugin wagon-ssh war wiki Windows Wordpress xls xml zebra zpl zxing

Źródło debiana
https://www.debian.org/distrib/

Następnie przez poleceniem sprawdzamy który dysk jest dyskiem USB

sudo fdisk -l
Dysk /dev/sdc: 7,5 GiB, bajtów: 8053063680, sektorów: 15728640
Model dysku: ProductCode

Kopiujemy plik instalacyjny na dysk usb


I teraz uruchamiamy komputer docelowy z ustawionym w biosie bootowaniem z USB

gprzezdz 5 listopada, 2022 Możliwość komentowania Debian instalacja z neta bootowalny USB została wyłączona

Jak KMail się zwisi przy mailu forwardowanym bo jest np duża treść html

to autosave mamy tutaj

 

gprzezdz 25 lutego, 2021 Możliwość komentowania KMail autosave została wyłączona

 

gprzezdz 3 grudnia, 2020 Możliwość komentowania JavaFX prosty TextInputDialog została wyłączona

Jak w temacie

Blokowanie dostępu, tworzenia stron itp

gprzezdz 27 października, 2020 Możliwość komentowania Wiki blokowanie dostępu itp została wyłączona

gprzezdz 25 października, 2020 Możliwość komentowania Dropdown Menu Using HTML CSS and Javascript || Dropdown Navigation Bar została wyłączona
gprzezdz 6 grudnia, 2018 Możliwość komentowania GitLab Registering Runners została wyłączona

Szukamy commita w branchu

I komitujemy do aktualnego brancha

gprzezdz 3 grudnia, 2018 Możliwość komentowania Git cherry pick z brancha no commit została wyłączona

Aby wyświetlić commit_hash’a

gprzezdz 8 października, 2018 Możliwość komentowania Cofnięcie marg’a gdy go jeszcze nie push’nieto została wyłączona
gprzezdz 1 sierpnia, 2018 Możliwość komentowania Edycja w TreeTableView TreeCell została wyłączona
gprzezdz 1 sierpnia, 2018 Możliwość komentowania Drag and Drop w TreeTableView TreeCell została wyłączona